Program V Kursu Chirurgii Mikrograficznej Mohsa (16 marca 2019)

Prywatny Ośrodek Chirurgii Plastycznej dr hab. n. med. Andrzeja Bieńka organizuje cykliczne kursy z zakresu chirurgii mikrograficznej Mohsa (CMM).

Prywatny Ośrodek Chirurgii Plastycznej dr hab. n. med. Andrzeja Bieńka organizuje cykliczne kursy z zakresu chirurgii mikrograficznej Mohsa (CMM). Metoda ta jest szeroko uznawana za wzorcową tarapię raków skóry, należących do najczęściej występujących nowotworów złośliwych człowieka. Polega ona na chirurgicznym, etapowym wycięciu tkanek nowotworowych powłok ciała, z następową pełną oceną histologiczną marginesów wycięcia. Postępowanie chirurgiczne jest ściśle uzależnione od wyników badania mikroskopowego, stąd też metoda ta bywa nazywana chirurgią kontrolowaną mikroskopowo lub wycięciem sterowanym (kierowanym) histologicznie. Klasyczne wycięcie chirurgiczne przebiegające z następową, cząstkową kontrolą marginesów wycięcia, niesie w wielu przypadkach zwiększone ryzyko nieskuteczności leczenia. Metoda CMM zapewnia wyższe wskaźniki wyleczalności, jak również umożliwia zaoszczędzenie tkanek zdrowych; z tego względu ma duże znaczenie we współczesnej onkologii dermatologicznej. Badania histologiczne prowadzone są w trybie śródoperacyjnym, a preparaty wykonywane najczęściej są w technice skrawków mrożeniowych, przy czym kluczową rolę odgrywa specyficzna technika histologiczna. Koniecznym elementem metody jest też tzw. mapowanie guza, czyli dokumentacja graficzna pozwalająca na odzwierciedlenie położenia nacieków nowotworu w stosunku do szczegółów anatomicznych powłok ciała pacjenta. Organizowany przez nas Kurs przygotowujemy z myślą o popularyzacji metody w Polsce. Jest on przeznaczony dla lekarzy zajmujących się leczeniem nowotworów skóry: dermatologów, chirurgów plastycznych, onkologicznych, szczękowo-twarzowych, ogólnych, jak również – histopatologów i techników histologicznych.

 

Program
V Kurs Chirurgii Mikrograficznej Mohsa
52-016 WROCŁAW, UL. CZECHOWICKA 11
Sobota, 16 marca 2019


Prowadzący:

Dr hab. n. med. Andrzej Bieniek,
Dr n. med. Maria Kozioł,
Lek. med. Paweł Kołodziej

10 punktów edukacyjnych - przyznanych przez Dolnośląską Izbę Lekarską

 

8.00 – 10.00  Andrzej Bieniek: Wykład „Rozwój chirurgii mikrograficznej Mohsa”;  (chemochirurgia Mohsa “fixed tissue”, metoda “fresh tissue” Tromovitcha   i Stegmana, metoda 3D histologii Breuningera, metoda "monachijska" Burga i Konza. Szczegółowy opis  chirurgii mikrograficznej Mohsa w odmianie "świeżej tkanki” [Etapy chirurgiczne - określenie granic guza, wyznaczenie szerokości marginesu pierwszego etapu wycięcia, przygotowanie „mapy nowotworu”, biopsja, zmniejszenie masy guza, wycięcie spodeczkowate, markowanie punktów orientacyjnych], [Etapy techniki laboratoryjnej: podział preparatu, uwolnienie napięcia tkanki przez nacięcia, oznaczenie kierunkowe - „kodowanie kolorystyczne”, montowanie tkanki na stoliku kriostatu z zastosowaniem różnych technik, cięcie tkanki, utrwalanie i barwienie skrawków, zamykanie preparatów]. Diagnostyka nowotworów skóry w chirurgii Mohsa - rozpoznanie i mapowanie nacieków w marginesach wycięcia. Rekonstrukcja ubytków. Błędy, niepowodzenia i ograniczenia chirurgii Mohsa.

10:00 – 12:00   Warsztaty wycięcia i preparatyki tkanek w chirurgii Mohsa na modelu skóry świńskiej, z wykorzystaniem „metody bezpośredniej”, metody „szkiełka podstawowego”, urządzenia Cartera  i urządzenia Bieńka- Szymkowskiego. Prezentacja technik telepatologicznych w chirurgii Mohsa.

12.00-12.30 Lunch

12.30-17.45 Zabiegi operacyjne wycięcia raków podstawnokomórkowych sposobem Mohsa. Zdalna diagnostyka histopatologiczna prowadzona przez patomorfologa. Rekonstrukcje ubytków.

17.45-18.00 Zakończenie kursu – rozdanie certyfikatów

Liczba uczestników: max 6
Koszt kursu: 1000 zł