Program I Kursu Chirurgii Mikrograficznej Mohsa (18-19.03.2017)

Kurs odbędzie się 18-19 marca 2017 r. Na szkolenie zapraszamy lekarzy oraz techników histologicznych. Koszt kursu wynosi 250 zł. Zapisy pod numerem telefonu 602 274 576.

Program I Kursu Chirurgii Mikrograficznej Mohsa
(dla lekarzy oraz techników histologicznych)


1.    Ogólny opis metod chirurgii mikrograficznej.
2.    Powstanie i rozwój chirurgii mikrograficznej
2.1.     Metoda chemochirurgii Mohsa
2.2.     Metoda “Fresh tissue” Tromovitcha i Stegmana
2.3.     Metoda trójwymiarowej histologii Breuningera oraz metoda "monachijska" Burga i Kontza [7].
3.    Szczegółowy opis metody chirurgii mikrograficznej Mohsa w odmianie "świeżej tkanki"
3.1.     Etapy chirurgii mikrograficznej Mohsa wykonywane przez chirurga
3.1.2.     Określa widoczne makroskopowo granice zmiany nowotworowej
3.1.3.   Wyznaczenie należną szerokość marginesu pierwszego etapu wycięcia tkanki wokół guza.
3.1.4.   Sporządzenie tzw. mapy guza.
3.1.5.   Biopsja guza.
3.1.6.   Zmniejszenie masy guza (debulking)
3.1.7. Pierwszy etap wycięcia guza - wycięciem spodeczkowatym (saucerisation excision).
3.1.8.   Markowanie określonych punktów obwodu preparatu chirurgicznego i rany.
3.1.9.   Transport preparatu do pracowni histopatologicznej.
3.2.      Etapy chirurgii mikrograficznej Mohsa wykonywane przez technika laboratoryjnego.
3.2.1.   Przygotowanie tkanki przed zamrożeniem.
3.2.2.   Podział preparatu.
3.2.3.   Uwolnienie napięcia tkanki przez nacięcia.
3.2.4.   Oznaczenie kierunkowe – kodowanie kolorystyczne.
3.2.5.   Montowanie tkanki na stoliku kriostatu.
3.2.6.   Spłaszczenie preparatu.
3.2.7.   Zamrażanie preparatu z wykorzystaniem niskiej temperatury kriostatu lub substancji kriogenicznych.
3.2.8.   Zatapianie preparatu w bloczku z medium.
3.2.9.   Techniki montowania tanek: technika bezpośrednia (direct method), technika półki szybkiego zamrażania (freezing bar technique), technika szkiełka podstawowego (glass slide method), urządzenie Cartera, CryoEmbedder firmy Klinipath i Precision CryoEmbedding System Petersa). kleszcze „Miami special” i system Davidson Cryocups, urządzenie Gormleya, Koehna, Motleya i Holta, Mariniego, Franksa, Cryohist, urządzenie własnej konstrukcji (Bieniek&Szymkowski).
3.2.10. Media do zamrażania tkanek
3.2.11. Cięcie tkanki w kriostacie
3.2.12. Utrwalanie skrawków mrożeniowych (fixation, „postfixation”).
3.2.13. Barwienie skrawków w chirurgii mikrograficznej Mohsa: hematoksyliną i eozyną (H&E), błękitem toluidyny, metody immunologiczne
3.2.14. Zamknięcie preparatów.
3.3.      Etapy chirurgii mikrograficznej wykonywane przez diagnostę histologicznego (diagnostyka histopatologiczna)
3.3.1    Diagnostyka obecności nacieków nowotworowych w marginesach wycięcia.
3.3.2.   Lokalizacja i mapowanie nacieków nowotworowych na „mapie guza”.
4.         Błędy techniki chirurgicznej i histologicznej w chirurgii Mohsa
5.         Ćwiczenia praktyczne: Technika chirurgiczna i histologiczna stosowana w Pracowni Chirurgii Mikrograficznej Mohsa Ośrodka Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Skóry -przewidujemy udział w leczeniu 6 pacjentów.

Prowadzący: 
    Dr hab. n. med. Andrzej Bieniek,
    Dr n. med. Zdzisław Woźniak,
    Dr n. med. inż. biotechnologii Maria Kozioł