Korekcja pajączków naczyniowych, naczyniaków gwiaździstych, teleangiektazji

Opis zabiegu i metoda leczenia:

Często, wraz z postępem zmian degeneracyjnych skóry pojawiają się na skórze naczyniaki gwiaździste, pajączki naczyniowe i teleangiektazje stanowiące lokalne nagromadzenie naczyń kapilarnych o rozszerzonym świetle i przerośniętych ścianach. Stanowią one czasami, szczególnie przy lokalizacji na twarzy, poważny problem kosmetyczny. Leczenie tych zmian polega na zastosowaniu tzw. elektrokoagulacji, bądź laserów naczyniowych (argonowy, barwnikowy, KTP), lub specjalnego urządzenia emitującego bardzo silne światło (photoderm). Zabieg polega na nakłuwaniu poszerzonych naczyń krwionośnych przez skórę, za pomocą drobnej igły, będącej końcówką aparatu wytwarzającego prądy wysokiej częstotliwości. Wyzwolona w ten sposób energia termiczna pozwala na zamknięcie światła naczynia. Zabiegi wykonuje się zwykle w znieczuleniu miejscowym.

Zalecenia pozabiegowe:

Bezpośrednio po zabiegu obszary leczone smarowane są maścią antyseptyczną. W ciągu kilku dni po zabiegu zalecane jest mycie twarzy z użyciem delikatnych środków myjących oraz smarowanie maścią zawierającą antybiotyk. Gojenie zmian następuje w ciągu kilku dni. Powstałe drobne, punktowe blizenki, początkowo wyraźniejsze, z czasem ulegają zanikowi. W przypadku większych obszarów zmian naczyniowych konieczne bywa kilkakrotne wykonywanie zabiegu w odstępach 2 - 3 tygodniowych. 

Czas niezdolności do pracy:

Zwolnienie z pracy zwykle nie jest konieczne.

Ważne informacji:

Czas trwania zabiegu: 60 minut
Rodzaj znieczulenia: miejscowe 
Wymagane badania: brak
Czas pobytu w klinice: nie wymagany
Przeciwwskazania do zabiegu: infekcje ropne i zapalne skóry