Tłuszczaki

Opis zabiegu i metoda leczenia:

Tłuszczaki występują bardzo często. Są to guzy podskórne miękkie, przesuwalne względem podłoża, różnej wielkości, pokryte niezmienioną skórą. Zmiany są zwykle niebolesne, z wyjątkiem tłuszczaków o bardzo dużych rozmiarach i naczyniakotłuszczaków.

Lokalizacja: Najczęściej tułów i kończyny. Tłuszczaki wrzecionowatokomórkowe występują zwykle na karku i plecach.

Leczenie: Wycięcie chirurgiczne nie nastręcza trudności; guzy można czasem usuwać z niewielkiego cięcia poprzez wyciśnięcie palcami. Na czole tłuszczaki umiejscowione są pod czepcem, konieczne jest więc jego przecięcie.

Tłuszczakowatość (lipomatosis)

Występuje dość często. Rozróżnia się postać bolesną tłuszczakowatości (choroba Dercuma) i łagodną symetryczną tłuszczakowatość. W chorobie Dercuma zmiany przyjmują kształt wyraźnie odgraniczonych dość twardych guzów podskórnych, często bolesnych i tkliwych. W łagodnej symetrycznej tłuszczakowatości obszary nadmiernego odkładania patologicznej tkanki tłuszczowej są niewyraźnie odgraniczone od tkanek zdrowych.

Lokalizacja: Zmiany umiejscowione są na karku, w okolicy podżuchwowej, na górnej części pleców, barków i ramion, na brzuchu, w okolicach pachowych, pachwinowych i na udach. Sylwetka przyjmuje wówczas zdeformowany kształt, np. pseudoatletyczny.

Leczenie: Wycięcie chirurgiczne lub liposukcja tłuszczaków. Przy znacznych zniekształceniach konieczne są operacje modelujące sylwetkę, polegające na wycięciu skóry i tkanki podskórnej (dermolipektomia), także z zastosowaniem liposukcji.

Zalecenia pozabiegowe:

Ranę po nacięciu należy przemywać łagodnymi środkami myjąco-dezynfekującymi. Należy uważać aby nie dopuścić do zakażania rany.

Czas niezdolności do pracy:

Zazwyczaj nie ma potrzeby rezygnowania z życia zawodowego.

Ważne informacje:

Czas trwania zabiegu: 30-60 minut
Rodzaj znieczulenia: miejscowe
Wymagane badania: nie wymagane
Przeciwwskazania do zabiegu: infekcje ropne lub zapalne skóry