lek. med. Sławomir Pyziak

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dyplom ukończenia uzyskał w 2010 r.

W tym samym roku rozpoczął staż podyplomowy w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu (ukończony w roku 2011), po czym otrzymał prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny. Od roku 2012 jest zatrudniony w klinikach w Szwecji, Norwegii i Holandii jako specjalista zajmujący się transplantacją włosów. W trakcie wielu lat pracy w tej dziedzinie wyspecjalizował się w nowoczesnej metodzie ekstrakcji jednostek włosowych. Wykonuje nawet najbardziej rozległe zabiegi, przeszczepiając jednorazowo do 3000-4000 włosów (1000-1500 jednostek mieszkowych).