lek. med. Radosław Klempous

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1996- 1997 odbył staż podyplomowy w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. 

Od 1997 roku jest zatrudniony w Dolnośląskim Szpitalu im. T. Marciniaka we Wrocławiu na Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz w tym samym czasie rozpoczął specjalizację z chirurgii dziecięcej. W 2000 roku zdał egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia i uzyskał  tytuł specjalisty I stopnia chirurgii dziecięcej. Specjalizację z chirurgii dziecięcej II stopnia rozpoczął w 2000 roku. Tytuł specjalisty II stopnia chirurgii dziecięcej uzyskał w kwietniu 2007 roku.