O metodzie chirurgii mikrograficznej Mohsa opowiada dr Andrzej Bieniek

Leczenie nowotworów skóry metoda Mohsa

Chirurgia mikrograficzna Mohsa opiera się na ścisłej koordynacji działań chirurgicznych z techniką i diagnostyką histologiczną.  Metoda polega na etapowym wycinaniu nowotworu ze śródoperacyjnym badaniem histologicznym marginesów wycięcia.  W naszym ośrodku diagnostyka prowadzona jest zarówno przez lekarza operującego jak i patologa, co jest możliwe dzięki wdrożeniu techniki telepatologii. W odróżnieniu od klasycznego wycięcia, ubytek pooperacyjny nie jest zamykany bezpośrednio po wycięciu, ale dopiero po ostatecznym stwierdzeniu braku nacieków nowotworu w marginesach chirurgicznych. Często dotarcie do marginesów „czystych onkologicznie” wymaga wielu powtarzających się po sobie etapów wycięcia, obróbki tkanek i badań histologicznych. Może to zajmować wiele godzin. Unikalna wartość tej metody polega na tym, że zapewnia ona możliwość precyzyjnego rozpoznania, zlokalizowania i usunięcia tkanek nowotworu i jednocześnie zaoszczędzenia tkanek zdrowych.”

 

O Leczeniu nowotworów skóry metodą Mohsa opowiada dr Andrzej Bieniek: