V Kurs Chirurgii Mikrograficznej Mohsa - 16.03.2019

Prywatny Ośrodek Chirurgii Plastycznej dr hab. n. med. Andrzeja Bieńka organizuje cykliczne kursy z zakresu chirurgii mikrograficznej Mohsa (CMM). Odbędzie się on 16.03.2019 roku.

Metoda ta jest uznawana za wzorcową terapię raków skóry, należących do najczęściej występujących nowotworów złośliwych człowieka. Polega ona na chirurgicznym, etapowym wycięciu tkanek nowotworowych powłok ciała, z następową pełną oceną histologiczną marginesów wycięcia. Postępowanie chirurgiczne jest ściśle uzależnione od wyników badania mikroskopowego, stąd też metoda ta bywa nazywana chirurgią kontrolowaną mikroskopowo lub wycięciem sterowanym (kierowanym) histologicznie. Klasyczne wycięcie chirurgiczne przebiegające z cząstkową kontrolą marginesów wycięcia, niesie w wielu przypadkach zwiększone ryzyko nieskuteczności leczenia.

Metoda CMM zapewnia wyższe wskaźniki wyleczalności, jak również umożliwia zaoszczędzenie tkanek zdrowych; z tego względu ma duże znaczenie we współczesnej onkologii dermatologicznej. Badania histologiczne prowadzone są w trybie śródoperacyjnym, a preparaty są wykonywane w technice skrawków mrożeniowych, w czym kluczową rolę odgrywa specyficzna technika histologiczna. Koniecznym elementem metody jest też tzw. mapowanie guza, czyli dokumentacja graficzna pozwalająca na odzwierciedlenie położenia nacieków nowotworu w stosunku do szczegółów anatomicznych powłok ciała pacjenta.

Organizowany przez nas Kurs przygotowujemy z myślą o popularyzacji metody w Polsce. Jest on przeznaczony dla lekarzy zajmujących się leczeniem nowotworów skóry: dermatologów, chirurgów plastycznych, onkologicznych, szczękowo-twarzowych, ogólnych, jak również – histopatologów i techników histologicznych.

Każdy uczestnik kursu oprócz Certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia - otrzyma również miniaturę "Krasnala Freda". Serdecznie zapraszamy.