Podziękowanie od Happy Kids

Doktor Andrzej Bieniek otrzymał podziękowanie od Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom.

Podziekowanie Happy Kids