Sprawozdanie z wizyty prof. Glenn Goldmana, dr Kendra Lesiak i Pani Justine Kinerson we Wrocławiu

W dniach 04.czerwca 2016 do 10 czerwca 2016 przebywali w Polsce na zaproszenie dra hab. Andrzeja Bieńka oraz prof. Jacka Szepietowskiego (kierownika Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) pracownicy oddziału Klinicznego Chirurgii Dermatologicznej z Burlington / Vermont / USA: Prof. Glenn Goldman, Dr Kendra Lesiak oraz Pani Justine Kinerson.

Ich podróż była możliwa dzięki programowi International Travelling Mentorship Program, prowadzonemu przez American Society of Dermatologic Surgery, którego członkiem jest Dr Bieniek. Gospodarzami tej wizyty były polskie ośrodki: Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Ośrodek Chirurgii Plastycznej i Dermatologicznej „Centrum Medyczne Bieniek”. Prof. Goldman jest znanym międzynarodowym autorytetem w dziedzinie chirurgii dermatologicznej, w szczególności- chirurgii mikrograficznej Mohsa oraz rekonstrukcji tkanek, jest autorem wielu doskonałych prac naukowych oraz popularyzatorskich (książek i rozdziałów książkowych). Przez cztery dni pobytu goście uczestniczyli w kwalifikacjach pacjentów ze schorzeniami skóry do zabiegów operacyjnych, w ich wykonywaniu, w analizie preparatów histologicznych oraz w zabiegach rekonstrukcyjnych. Mieli możliwość obserwować rutynowy sposób postępowania w zakresie chirurgii mikrograficznej Mohsa stosowany przez zespół dra Bieńka. Metoda ta polega na zamrażaniu tkanek i sporządzaniu bloczków tkankowych z zastosowaniem prototypowego urządzenia laboratoryjnego w natrysku ciekłego azotu (skonstruowanego i opatentowanego przez dra Bieńka i dra Szymkowskiego), a także na cyfrowym mapowaniu nacieków nowotworu z zastosowaniem autorskiego programu komputerowego. Dr Goldman i dr Lesiak wykonali wiele zabiegów operacyjnych w sposób charakterystyczny dla lekarzy amerykańskich. Polegał ona na mapowaniu wyciętych tkanek za pomocą schematu podwójnych i pojedynczych nacięć, pozwalającego na uniknięcie markowania szwami. Interesujące była także obserwacja że tkanki odpowiadające biopsji guza pobierane były nie przez chirurga w formie osobnego preparatu (jak czynimy to w naszych ośrodkach), lecz dopiero w laboratorium (przez technika histologicznego), oraz fakt, że skrawki z guza były umieszczane na jednym szkiełku  ze skrawkami z obwodu wycięcia. Mieliśmy możliwość przyglądać się pracy doskonałego technika histologicznego Pani Justine Kinerson, która dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu była w stania doskonale i szybko przygotowywać tkanki celem do sporządzenia preparatów histologicznych. Uczestniczyła ona aktywnie w sporządzaniu wielu preparatów zarówno z zastosowaniem oryginalnego urządzenia laboratoryjnego, jak i bezpośredniego natrysku gazu (stosowany w USA środek chłodzący histo- freeze był w tym wypadku zastąpiony z powodzeniem sprężonym powietrzem). Zamrożone tkanki były następnie bloczkowane w marznącym medium rozłożonym na stoliku, a następnie, skrajane w mikrotomie kriostatu noża (po ręcznym dopasowaniu płaszczyzny bloczka do płaszczyzny cięcia noża.  Zgodnie z opinią specjalistów amerykańskich i polskich, w chirurgii Mohsa mniej ważna jest stosowana technika laboratoryjna, zaś zasadnicze znaczenie ma uzyskania preparatów histologicznych dobrej jakości w jak najkrótszym czasie.
Prof Goldman i Dr Lesiak wykonali także wiele zabiegów rekonstrukcyjnych. Podziwialiśmy ich indywidualne podejście do rekonstrukcji opartej na gruntownej znajomości chirurgii rekonstrukcyjnej, anatomii i nastawienie do osiągnięcia optymalnego wyniku estetycznego. Podsumowując - dla naszego zespołu, wizyta gości z USA umożliwiła bezpośrednie zapoznanie się z chirurgią mikrograficzną Mohsa na najwyższym poziomie.

Wspólna praca nad wieloma przypadkami dała okazję do pytań i dyskusji nad różnicami dotyczącymi szczegółowych rozwiązań technicznych, dotyczących zarówno operacji jak i preparatyki histologicznej. Wizyta stanowiła dla nas inspirację dla dalszej poprawy jakości pracy w dziedzinie Chirurgii Mikrograficznej Mohsa. Pozostawiła ona przeświadczenie o pełnym profesjonalizmie zespołu dra Goldmana, ale także jego niezwykłej otwartość i życzliwość. Mamy nadzieję na kontynuację tej współpracy  w przyszłości.

Nasi goście mieli możliwość obserwacji systemu pracy zarówno w Państwowych jak i prywatnych ośrodkach medycznych. Oprócz intensywnej pracy goście zapoznali się także z wybranymi atrakcjami turystycznymi Wrocławia,  a także ze sposobem życia Polaków (w naszym kraju przebywali po raz pierwszy).